Bash for begyndere

Bash er det letteste  sprog man kan starte med og det kan
faktisk en hel den, så det er  perfekt for begyndere.

For at oprette dit første script skal du finde på et navn,
vi kalder her scriptet  test
Du opretter det meget let ved at skrive:

nano test

Og for at forlade det, når du har skrevet eller rettet i det trykker du CTRL+X

Nu har du lavet dit første bash script og for at gøre det “køreklar”,
skal du fortælle linux at den er executable ved at skrive:

sudo chmod u+x test

chmod betyder at du vil ændre enten en fil eller en folders rettigheder
og i dette her tilfælde skal den være executable derfor “u+x”

Alle bash scripts starter med:
#!/bin/bash
Dette gør at man kan køre scriptet uden at skulle kalde det
.sh fx test.sh

For fx. at lave en lille script der får en LED til at lyse i 10 sek kan man gøre sådan her :

##### SCRIPT START #####
#!/bin/bash
gpio write 0 1
sleep 10
gpio write 0 0
##### SCRIPT END #####

# betyder at jeg har en kommentar og bliver ikke taget med.

gpio write 0 1  –> betyder, at jeg sætter GPIO pin 0 til 1 altså 3.3v ud

sleep 10 –> betyder, at jeg venter 10sek på at gå videre

gpio write 0 0 –> betyder, at jeg sætter GPIO pin 0 til 0 altså slukker for de 3.3 V

Dette kan så gøres pænere ved at man bruger && kommandoen, så vil den køre videre og man har ikke så meget stående under hinanden fx :

##### SCRIPT START #####
#!/bin/bash
gpio write 0 1 && sleep 10 && gpio write 0 0
##### SCRIPT END #####

Nu ser tingene pænere ud og ved at bruge # kan du altså sætte kommentare ind til dig selv,  da # ikke bliver vist.

For fx at kunne kalde dit overstået script fra alle folder,
skal du bare kopiere det over i /usr/local/bin med kommandoen

cp test.sh /usr/local/bin