Indtast en værdi

For at kunne tage en værdi fra fx. et spørgsmål,
også kaldet for et array, gør man sådan her:

##### START OF SCRIPT #####
#!/bin/bash

clear
#Tøm skærmen
echo “Skriv et tal [ENTER]:”
Her skriver den “Skriv et tal” på skærmen
read tal
#Her kikker den efter værdien tal

echo “Her er dit tal $tal”
Her skriver den vil den hente værdien $tal
##### END OF SCRIPT #####