Mariadb / phpmyadmin

Hent først pakken til denne guide
http://darkgeej.dk/download/divs/maria_pma.zip

Upload pakken til serveren og pak den ud, og gør skrivbar

chmod u+x mariapma.sh

Køre nu mariapma.sh med ./mariapma.sh

Når den kommer til mysql secure, vælg følgende :

  • Enter current password for root (enter for none): Just press the Enter
  • Set root password? [Y/n]: Y
  • New password: Enter password
  • Re-enter new password: Repeat password
  • Remove anonymous users? [Y/n]: Y
  • Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
  • Remove test database and access to it? [Y/n]:  Y
  • Reload privilege tables now? [Y/n]:  Y

Nu er den klar på http://host.x/phpmyadmin, og nu kan du så login som root som du oprettet tidligere.

Skulle den brokke sig over root ikke har adgang

sudo mysql -u root

use mysql;
update user set plugin=” where User=’root’;
flush privileges;
exit

sudo systemctl restart mariadb.service

Nu kan du så login som root som du oprettet tidligere